icon

เคล็ดลับดูแลแจกันดอกไม้สด!! - ไอเดีย - ของแต่งบ้าน

ดอกไม้ สดเพียงดอกเดียวก็สามารถช่วยตกแต่งบ้านให้ดูสดชื่นขึ้นได้มากมาย การจัดตกแต่งบ้านด้วยแจกันดอกไม้หรือกระถางดอกไม้จึงยังเป็นที่นิยมอยู่มาก การจัดแต่งแจกันด้วยดอกไม้สดก็เช่นกัน ให้ทั้งความสดชื่นและความสวยงาม กับมุมที่เราจัด แต่การที่จะให้ดอกไม้ในแจกันอยู่กับเรานานๆนั้นจะมีวิธีการดังนี้1.เลือกซื้อดอกไม้ ถ้าต้องการให้ดอกไม้สดอยู่นานๆ ต้องเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อดอกไม้ โดยควรเลือกดอกไม้ที่ยังไม่บานหรือกำลังจะบาน จะดีกว่าซื้อดอกที่บานอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ควรเลือกดอกที่มีรอยช้ำหรือรอยหักให้น้อยที่สุด กิ่งก้านมีความแข็งแรงดี และรอยตัดยังดูใหม่ ๆ

2.ริดหนาม ถ้าเป็นดอกไม้ชนิดที่มีหนาม ให้ใช้กรรไกรหรือมีดคม ๆ ริดหนามออก โดยริดจากบนลงล่าง และพยายามอย่าให้มีรอยหักหรือช้ำเด็ดขาด  เพื่อที่จะไม่ให้ดอกไม้เน่าเร็ว

3.เล็มใบ ใบนั้นเป็นตัวระบายน้ำออกจากดอกไม้ ก่อนที่จะจัดดอกไม้ลงแจกันนั้นควรเล็มใบที่มากเกินไปออกก่อน โดยเล็มจากด้านปลายขึ้นมาเรื่อย ๆ เหลือด้านบนไว้เพื่อความสวยงามไว้เล้กน้อยเพื่อความสวยงาม

4.ตัดก้านในน้ำ ดอกไม้จะอยู่ได้นานขึ้นถ้าตัดกิ่งก้านในน้ำ และควรใช้มีดหรือกรรไกรที่คมเท่านั้น เพื่อป้องกันรอยฉีกขาดที่จะทำให้ดอกไม้ติดเชื้อและเน่าได้ง่าย และการตัดนั้นควรตัดแบบเฉียง การตัดก้านแบบเฉียงช่วยให้ดอกไม้มีพื้นที่ที่ใช้ในการดูดน้ำมากขึ้น

5.แช่น้ำอุ่น หลังตัดก้านเสร็จ ให้นำปลายก้านที่เพิ่งตัดแช่ลงในน้ำอุ่น จะช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของน้ำภายในก้านดีมากขึ้น

6.อาหารของดอกไม้ เตรียมแจกันที่จะใส่ดอกไม้ ใส่น้ำเย็น, น้ำตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ และสารฟอกขาว 2 หยอด ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วจึงนำดอกไม้มาจัดใส่แจกันเพื่อตกแต่งอย่างสวยงามCredit : sorunne.com
 

Comment

Comment:

Tweet

Recommend