icon

พรรณไม้สำหรับการจัดสวน - สวนสวย - ตกแต่ง

การ แบ่งพรรณไม้สำหรับการจัดสวนนี้ได้จัดแบ่งขึ้นเพื่อให้ความสะดวกในการเลือก ชนิดของไม้ได้ตามจุดมุ่งหมายในการออกแบบ เช่น ต้องการเลือกไม้หอม ไม้น้ำ ฯลฯ ซึ่งจะจัดแบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ โดยมีเฉพาะชื่อชนิดของพรรณไม้เท่านั้น ผู้ออกแบบหรือผู้เลือกใช้จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้มาก่อน พอที่จะทราบว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร การปลูกเลี้ยงยากง่ายแค่ไหน ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับพรรณไม้แต่ละชนิดสามารถค้นคว้าจากหนังสือทางไม้ ประดับได้ค่ะพรรณไม้สำหรับจุดมุ่งหมายต่าง ๆ 

1. ไม้แดดจัด 

ไม้ยืนต้น 

กระถินณรงค์ กระดังงาไทย กระถินหอม กาลพฤกษ์ กุ่มบก กุ่มน้ำ กะทิง แก้ว กันเกรา เกาลัด กร่าง กัลปพฤกษ์ ขี้เหล็กบ้าน คอเดีย แคฝรั่ง แคขาว แคแดง แคแสด จามจุรี แจง จำปาเทศ จันทน์กะพ้อ จำปี จำปีสีนวล จำปา ชงโค ชัยพฤกษ์ ชมพูพันธ์ทิพย์ ตันหยง ตะโก ตีนเป็นฝรั่ง ตะแบก ทองหลางฮ่องกง ทองหลางใบมน ทองหลางด่าง ทองกวาว ไทรย้อยใบแหลม ไทรย้อยใบทู่ ไทรย้อยใบหนา ทองอุไร นมหนู นนทรี น้ำเต้าต้น นิโครธ บุนนาค ประดู่แดง ปี้จั่น ประดู่บ้าน ประดู่ป่า แปรงล้างขวด ปีบ ปีบทอง บุหงาส่าหรี พฤกษ์(จามจุรีสีทอง) พลอง โพศรี พยอม พิกุล พระยาสัตตบรรณ พาราซันโตส มณฑา มะตาด มะฮอกกานี โมก ยางอินเดีย ยางใบซอ ยูคาลิปตัส ราชพฤกษ์ รัตมา ลำดวน ลูกปืนใหญ่ เลี่ยน ลั่นทม ศรีตรัง สนประดิพัทธ์ สนอินเดีย เสม็ด สนสร้อย สารภี สุวรรณพฤกษ์ ไส้กรอก สัก เสลา สนทะเล หางนกยูงฝรั่ง หนวดปลาหมึก หลิว หัสคุณเทศ หูกวาง หนามแดง เหลืองอินเดีย อโศกเซนคาเบียล อโศกสะปัน อินทนิลน้ำ อินทนิลบก

ไม้พุ่ม 

กระดังงาสงขลา กระถินพิมาน กาหลง แก้วเจ้าจอม โกสน กระบือเจ็ดตัว (ลิ้นกระบือ) กรรณิการ์ กาบม่วง เกี้ยวเกล้า เข็มชนิดต่าง ๆ เขี้ยวกระแต คำแสด คำเงาะ โคลงเคลง คริสมาสต์ คัดเค้า จำปีแขก จำปูน ชุมเห็ดเทศ ชบาชนิดต่าง ๆ ชบาจีน ชบาหนู ชบาใหญ่ เชอรี่ ช่อม่วง ช้องนาง ซิลเวอร์ดอลลาร์ แดงแสง ดอนย่า ตะขบฝรั่ง ตรีชวา นมแมว นางแย้ม นาคบริพัตร ใบเงิน ใบทอง ใบนาค บัวสวรรค์ ปัตตาเวีย ประยงค์ ประทัดใหญ่ ผีเสื้อแสนสวย ผกากรอง ฝิ่นต้น พู่ชมพู 3 ชนิด พุดตานญี่ปุ่น พุดตาน พยับเมฆ พยับหมอก พุดชมพู พุดฝรั่ง พุดซ้อน พุดตะแคง พวงแสด พวงเหลือง พนมสวรรค์ พุทธชาติสามสี มะยมเทศ มันสำปะหลังด่าง มิกกี้เม้าส์ มุจลินทร์ มะเขือต้น ยี่หุบ โยทะกา ยี่โถ ยี่เข่ง รวงผึ้ง ราชาวดี รำเพย ราตรี ละหุ่งแดง เล็บครุฑ สายหยุด ส้านชะวาน สังกรณี หางนกยูงไทย หนุมานนั่งแท่น หูปลาช่อน เอื้องทอง ฤษีผสม

ไม้เลื้อย