icon

ลวดลายแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย - ของแต่งบ้าน - ฮวงจุ้ย

ตาม หลักของฮวงจุ้ยแล้วไม่ว่าลวดลายหรือรูปภาพล้วนมีความหมายทั้งสิ้น อีกทั้งยังสามารถส่งผลดีเหล่านั้นให้แก่ผู้อาศัยได้อีกด้วย การตกแต่งลวดลาย มักจะทำลงบนวอลเปเปอร์ บนผ้าม่าน หรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง มักจะใช้ลวดลายที่มีความเป็นมงคลสูง โดยหลักการฮวงจุ้ย สัญลักษณ์ลวดลายที่ใช้มักจะอ้างอิงจากแนวความคิดของจีนโบราณที่สืบต่อกันมา ถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น- มังกร เป็นสัญลักษณ์แทนตัวของความมีอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ดังเช่น ฮ่องเต้ของจีนในอดีตก็ใช้สัญลักษณ์ของมังกรเช่นกัน

- เต่าหรือกระดองเต่า เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืน เพราะเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนนาน

- กวาง เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย

- ปลา เป็นตัวแทนของความสำเร็จ ความเยือกเย็น

- ช้าง เป็นตัวแทนของสติปัญญา ความแข็งแรง

- แจกัน เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข ความร่มเย็นภายในบ้าน

- เบญจมาศ เป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเด่นคือ ความยั่งยืนคงทน

- เหรียญ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีศรีสุข

- ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง ความศักดิ์สิทธิ์

การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้ในการตกแต่งบ้าน ตามหลักการของฮวงจุ้ยแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณลักษณะที่ดีต่างๆ ของแต่ละลวดลายสัญลักษณ์ให้กับบุคคลภายในบ้าน

Comment

Comment:

Tweet

Recommend